autovit.ro
B SECTIUNI

Certificatul fiscal auto: ce este, cum se obține, valabilitate

Certificatul fiscal auto, numit și „certificat de atestare fiscală” este un document fără de care nu poți vinde un autovehicul. 

Dacă te afli pentru prima oară într-o situație în care ai nevoie de certificat fiscal, mai jos poți afla toate informațiile de care ai nevoie: ce înseamnă certificat fiscal auto, cine poate solicita acest document, cum îl obții, ce trebuie să conțină cererea pentru a-l obține, de ce documente ai nevoie, care este valabilitatea sa precum și în ce situații este necesar acest act. 

Cadru legislativ

Certificatul fiscal auto este reglementat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3654/2015 cu modificările și actualizările ulterioare. Legea menționează cine poate solicita un certificat fiscal auto (vezi mai jos) precum și ce elemente trebuie să conțină acesta, respectiv:

 • Denumirea autorității contractante;
 • Data emiterii;
 • Numărul și data încheierii documentului între contribuabil și autoritatea statului (Direcția de Impozite și Taxe Locale sau ANAF);
 • Sumele certe, lichide și exigibile datorate până în momentul emiterii documentului;
 • Numele, prenumele, funcția și semnătura persoanele împuternicite ale autorității;
 • Ștampila autorității. 

Particularități dacă îți vinzi mașina

Prin Legea nr. 295/2020 se aduc modificări importante Ordinului nr. 3654/2015. Astfel, persoanele care vând mijloace de transport nu trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală dacă pentru înstrăinare s-a folosit formularul de contract de înstrăinare-dobândire aprobat prin ordinului ministrului potrivit procedurilor legale. 

Practic, intervine o excepție. Persoana care dorești să își vândă mașina poate obține ștampila primăriei dacă a plătit impozitul pentru autovehicul fără a mai trebui să plătească alte taxe, de exemplu, impozitul pe locuință. Anterior, acest lucru nu era posibil dacă aveai și alte datorii. Astfel, trebuie doar să fii la zi cu taxele mașinii și poți obține certificatul fiscal auto. 

De interes este și Legea nr. 296/2020 care aduce o completare Legii nr. 227/2015. Potrivit acestui document persoanele juridice care înregistrează ca stoc de marfă mijloace de transport achiziționate de la persoane fizice din România și înmatriculate pe numele acestora sunt obligate să radieze din evidența DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor) mijloacele de transport de pe numele foștilor proprietari. 

👉 Vrei să-ți vinzi mașina? O poți vinde pe Autovit.ro, platforma de top din România pentru cumpărări și vânzări de autoturisme, piese și multe altele. 

Ce înseamna certificat fiscal auto

La vânzarea unui bun, fie el mașină, clădire sau teren vânzătorul trebuie să prezinte certificatul fiscal. În cazul autovehiculelor acesta poartă numele de certificat fiscal auto. 

Documentul demonstrează că proprietarul este la zi cu obligațiile fiscale (taxe, impozite și alte contribuții) față de administrația locală în raza căreia este înregistrat bunul respectiv precum și dacă există alte creanțe fiscale, inclusiv amenzile. 

Am putea spune, fără să greșim, că certificatul fiscal auto este un fel de cazier fiscal (auto). 

Cum se obține certificat fiscal auto

Certificatul fiscal auto se eliberează la cererea expresă a contribuabilului către Administrația Finanțelor publice de sector în cazul Bucureștiului sau de municipiu în raza căruia este înregistrată persoana. 

Potrivit Ordinului nr. 3008/2019 trebuie să depui o solicitare în scris la registratura Administrației Financiare. 

În cazul în care organul fiscal constată că persoana nu a depus declarațiile de impunere, o va înștiința privind depășirea termenului legal conform articolelor nr. 103 și 107 din Codul de Procedură Fiscală. Drept urmare, termenul de eliberare a certificatului fiscal auto se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii înștiințării și data depunerii declarației de impunere sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu. 

Dacă organul fiscal constată că anterior momentului depunerii cererii pentru eliberarea certificatului fiscal auto contribuabilul a fost înștiințat în privința depășirii termenului pentru a depune declarația de impunere, se emite o decizie de impunere din oficiu până la eliberarea certificatului de atestare fiscală, în cazul în care s-a împlinit termenul de 15 zile de la înștiințare. 

De asemenea, pentru a elibera certificatul fiscal auto, autorități vor verifica:

 • Dosarul fiscal al contribuabilului cu excepția bilanțurilor contabile și a declarațiilor informative;
 • Fișa pentru evidența analitică pe plătitori a contribuabilului;
 • Existența sumelor de rambursat sau restituit pentru care nu s-au emis decizii de rambursare sau restituire până în momentul depunerii cererii pentru certificatul fiscal auto;
 • Existența deciziei de rambursare sau, dacă este cazul, a documentației aprobate pentru a soluționa cererea de restituire pentru care nu au fost emise decizii de compensare sau restituire;
 • Existența documentului eliberat de autorități prin care se certifică suma certă, lichidă și exigibilă pe care contribuabilul o are de încasat.

certificat fiscal auto

Cum obții certificat de atestare fiscala online

Dacă îți dorești acest lucru poți obține certificat fiscal online. Tot ce ai de făcut este să urmezi pașii de mai jos:

 1. Înscrie-te pe platforma de taxe și impozite locale;
 2. Depune cererea pentru eliberare certificat fiscal online. Introdu datele de autentificare apoi intră în zona dedicată (Certificate fiscale) și urmărește instrucțiunile;
 3. Descarcă certificatul de atestare fiscală auto – documentul va fi publicat în zona de Certificate Fiscale în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii. Îl poți vedea și/sau descărca.

Documentul se eliberează în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală) doar dacă ai plătit taxele și impozitele locale. 

Dacă ai de plătit taxe și impozite locale o poți face tot online în zona de Plăți electronice. Taxa aferentă certificatului fiscal auto este de 10 lei și poate fi plătit prin ghiseul.ro. 

În cât timp poți obține certificat fiscal auto

Certificatul de atestare fiscală auto este eliberat de către reprezentantul organului fiscal din localitate în raza căreia a fost înregistrată mașina. 

Documentul se eliberează în maximum trei zile lucrătoare din momentul depunerii cererii. Dacă soliciți actul pentru radierea autoturismului din registre, termenul este de cinci zile lucrătoare, din momentul emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impozitare, în funcție de caz. 

Cine poate solicita eliberarea certificatului fiscal auto

Certificatul fiscal auto poate fi eliberat la cerere doar atunci când este solicitat de următoarele categorii:

 1. Contribuabil/plătitor – este necesară o cerere prin care se solicită eliberarea certificatului fiscal auto;
 2. O instituție/autoritate a statului – se eliberează potrivit prevederilor legale și la solicitarea autorităților. Acestea trebuie să depună o adresă de eliberare pentru certificatul fiscal auto;
 3. Cei care dețin titluri de participare în cadrul unei societăți – pot depune cereri pentru eliberarea certificatului fiscal auto aferent mijloacelor de transport deținute pe persoană juridică;
 4. Orice persoană fizică sau juridică – cu acordul contribuabilului; orice entitate poate depune cerere pentru eliberarea certificatului fiscal auto. În această categorie nu intră instituțiile obligate să solicite certificatul fiscal; autoritățile statului nu necesită acordul contribuabilului pentru a intra în posesia certificatului de atestare fiscală;
 5. Din oficiu – dacă se schimbă competența de administrare a creanțelor fiscale dintr-un motiv obiectiv (de exemplu, schimbarea domiciliului fiscal sau în alte situații prevăzute de lege), certificatul fiscal auto se poate elibera din oficiu;
 6. Notari publici – pot solicita eliberarea certificatului fiscal auto în cazul dezbaterii unei succesiuni. 

Ce conține cererea pentru a obține certificat fiscal auto

Cererea pentru eliberarea certificatului fiscal auto poate fi depusă la sediul organului fiscal competent, trimisă prin poștă, cu scrisoare recomandată și confirmare de primire, online spre organul fiscal competent prin Serviciul Privat Virtual conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 660/2017.

Pentru eliberarea certificatului fiscal auto este necesar să completezi o cerere-tip cu date precum nume și prenume, CNP, serie și număr pentru actul de identitate, adresă, datele mașinii. În cazul persoanelor juridice accesul la certificatul fiscal auto este posibil pe baza certificatelor digitale calificate. 

De ce documente ai nevoie pentru certificat fiscal auto

Pentru a intra în posesia certificatului fiscal auto, pe lângă cererea-tip mai ai nevoie și de câteva documente. Vezi mai jos de ce documente ai nevoie ca persoană fizică iar apoi ca persoană juridică. 

Certificat fiscal persoane fizice 

Ca persoană fizică, ai nevoie de următoarele documente pentru a putea obține certificatul fiscal auto:

 • Actul de identitate, copie;
 • Împuternicire din partea proprietarului, original și copie legalizată (doar dacă este cazul) + cartea de identitate/buletinul sau alt document de identificare pentru persoana împuternicită, copie și original;
 • Actul de dobândire a autoturismului (factură, contract de vânzare-cumpărare etc.);
 • Cartea de identitate a autovehiculului, copie și original;
 • Solicitare notarială, în caz de dezbatere pentru succesiune.

certificat fiscal masina

Certificat fiscal persoane juridice 

Dacă dorești să obții certificat fiscal auto pentru firmă (persoană juridică) trebuie să prezinți:

 • Cerere-tip completată cu numărul de telefon;
 • Copie după cartea de identitate și împuternicire (dacă este cazul);
 • Actul de dobândire a autoturismului (factură, contract de vânzare-cumpărare etc);
 • Factură de leasing în cazul încheierii contractului
 • Cartea de identitate a autovehiculului, copie și original;
 • Declarație vamală pentru mașinile cumpărate din afara spațiului comunitar;
 • Factură tradusă de traducător autorizat în cazul mașinilor cumpărate din Uniunea Europeană;
 • Solicitare notarială, în caz de dezbatere pentru succesiune;
 • CUI, copie;
 • Documente cu privire la cheltuielile firmei inclusiv balanța de verificare (semnată și ștampilată).

👉Dorești să cumperi autoutilitare? Pe autovit.ro găsești o ofertă generoasă de autoutilitare la prețuri avantajoase pentru businessul tău. Alege-o pe cea potrivită nevoilor tale!

Care este valabilitatea certificatului fiscal auto

Certificatul fiscal auto se eliberează în două exemplare, unul va fi oferită solicitantului iar al doilea exemplar se arhivează la instituția fiscală. 

Totuși, dacă ai nevoie se pot elibera și mai multe exemplare. Pentru a obține mai mult de un exemplar este necesar să completezi pe cerere în zona în care este menționat numărul de exemplare și destinația lor. 

Certificatul fiscal auto este valabil 90 de zile pentru persoanele fizice și 30 de zile pentru persoanele juridice, în cazul ideal în care nu ai datorii la stat. Cu alte cuvinte, ai la dispoziție 90 de zile, ca persoană fizică și 30 de zile, ca persoană juridică pentru a vinde mașina. 

👉Citește și Ghid de vânzare auto – cum pregătești mașina și cum negociezi pentru a obține un câștig maxim

În ce situații ai nevoie de certificat fiscal auto

Certificatul fiscal auto este indicat în mai multe situații:

 • Vânzarea autovehiculului – documentul este necesar pentru toate bunurile mari proprietate personală inclusiv clădiri, autoturisme sau terenuri. În acest caz este vorba despre certificatul fiscal auto. Documentul indică cumpărătorului că proprietarul, adică tu, ești la zi cu obligațiile fiscale. În lipsa certificatului de atestare fiscală, contractul de vânzare-cumpărare este considerat nul de drept;
 • Inspecție fiscală – este necesar certificatul fiscal auto dacă ești supus unei inspecții fiscale care solicită eliberarea sa pentru radierea din registrul în care a fost înregistrat. Doar în acest caz, certificatul se eliberează în cinci zile lucrătoare de la data deciziei de impunere;
 • Radierea – este necesar să mergi la Direcția Taxe și Impozite Locale pentru a nu mai plăti impozitul pentru mașină după vânzare. În acest sens, va trebui să prezinți declarația pentru scoatere din evidență, cererea pentru eliberarea certificatului fiscal auto, cartea de identitate în copie și original, cartea de identitate a autoturismului, copie și original, fișa de înmatriculare, documentul care atestă vânzarea (contract de cesiune, contract de vânzare-cumpărare etc) sau adeverință de la REMAT, dacă mașina este scoasă din uz. 

Certificatul fiscal auto este necesar în mai multe cazuri, pentru persoanele fizice și pentru cele juridice. Solicitarea și obținerea sa te ajută să demonstrezi că nu ai datorii; cu alte cuvinte, documentul este un fel de cazier fiscal auto. Tot ce îți mai rămâne de făcut este să găsești cumpărătorul pentru autovehiculul tău. 

Sursa foto: Shutterstock

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ne gasesti pe:
Ai intrebari?

Acceseaza sectiunea Ajutor

(031) 860 90 90 (de Luni pana Vineri intre
09:00 - 18:00)