autovit.ro
B SECTIUNI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Spring Campaign – Autovit.ro” 2023

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Spring Campaign – Autovit.ro”

Perioada de desfasurare a campaniei: 20.03 – 29.03.2023

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

Organizator al campaniei Spring Campaign – Autovit.ro” (denumită în continuare “Campania”) este OLX Online Services S.R.L., înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1674/2011, CUI RO 22457535, cu sediul în Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, București, în calitate de „Organizator”.

Participanţii la aceasta Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial prezentate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Regulamentul Oficial va fi disponibil oricărui solicitant în mod gratuit pe https://www.autovit.ro/blog/noutati-autovit/ pe toata perioada Campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin act aditional urmand ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe  https://www.autovit.ro/blog/noutati-autovit/.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atat timp cat acestea sunt afisate pe https://www.autovit.ro/blog/noutati-autovit/.

Campania se va desfasura prin intermediul JAM SESSION AGENCY S.R.L., inregistrata la Registrul comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numarul J40/7145/2021, C.U.I. RO30900926, cod IBAN RO71INGB0000999911340097 deschis la ING Bank Bucuresti, avand sediul social situat in Bucuresti, Str. D. I. Mendeleev, nr. 5, etaj 7, sector 1, denumita in continuare “Agentia”.

 

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (“Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi validate, in scris, in prealabil cu Organizatorul si vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

 

SECŢIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in mediul online, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe pagina de Facebook Autovit.ro | Grup Oficial https://www.facebook.com/groups/666567921071343.

Campania se desfasoara in perioada 20 29 martie 2023, ora 07:00 AM – 23:59 PM, denumita in continuare “Perioada Campaniei”.

Înainte de începerea Campaniei şi după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condiţiilor menţionate în Regulamentul Oficial nu conferă dreptul de a participa la Campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice modificare va fi efectuata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii pe https://www.autovit.ro/blog/noutati-autovit/. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualizarii sau prelungirii Campaniei.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE:

La Campanie poate participa orice persoana fizica ce indeplineste, in mod cumulativ pe intreaga durata a campaniei, urmatoarele conditii:

 1. Are domiciliul sau resedinta in Romania;
 2. Are cel putin 18 ani la data inscrierii in Campanie;
 3. Detine un cont activ pe reteaua de socializare Facebook;

Denumit in continuare individual „Participant” si colectiv „Participanti”.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude orice inscriere ce poate face obiectul unei suspiciuni de fraudare a mecanismului Campaniei. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

Nu au dreptul sa participe la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit sau orice alte forme de organizare similare, angajatii Organizatorului, ai societatilor din Grupul Organizatorului, ai Agentiei, ai Agentiei de marketing direct sau ai oricaror alte entitati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, precum si rudele de gradul I si II ale persoanelor mentionate anterior.

Participând la Campania desfășurată de Organizator, Participanții recunosc și sunt de acord că sunt singurii responsabili de informațiile/datele pe care le furnizează cu ocazia participării la Campanie precum și de corectitudinea acestor informații.

SECŢIUNEA 4. MECANISM DE PARTICIPARE

Pentru a participa la Campanie si pentru a avea o inscriere valabila in Campanie, participantii care indeplinesc conditiile de participare, mentionate in Sectiunea 3 – „DREPTUL DE PARTICIPARE” din prezentul Regulament Oficial, trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

 1. Sa detina un cont activ pe reteaua sociala Facebook;
 2. Sa fie sau sa devina membri ai grupului oficial de Facebook Autovit.ro: https://www.facebook.com/groups/666567921071343;
 • Sa raspunda printr-un comentariu cu un link catre autovit.ro in postarea dedicata concursului.

Materialele înscrise trebuie să respecte legea drepturilor de autor. Participantul trebuie să fie proprietarul tuturor drepturilor de autor asupra comentariului înscris de el în concurs. Prin înscrierea în Concurs, participantul oferă Organizatorului permisiunea de a folosi, publica și republica acest comentariu în întregime sau parțial, individual, în toate publicațiile mass-media din prezent și din viitor, și pentru orice scop, indiferent, pentru ilustrație, artă, editoriale, scopuri publicitare și comerciale. Respectând pașii de mai sus, Participanții intră automat la tragerea la sorti. Nu vor intra la extragere materialele duplicate sau materialele care NU reprezintă creații originale sau care fac referire la alte mărci/sigle. Organizatorul își rezervă dreptul, fară că Organizatorul să fie obligat să ofere explicații sau justificări în acest sens, de a elimina din concurs și de a șterge orice conținut care:

 • nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce Public constituie o încălcare a dreptului de autor, precum și a celor care ar putea fi considerate că instigare la acte penale, sau ilegale;
 • instigă la discriminare pe bază de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii;

Ștergerea comentariului implică pierderea dreptului de participare. Utilizarea mai multor conturi de Facebook de către același Participant în vederea încălcării limitărilor de mai sus va fi sancționată cu excluderea Participantului respectiv din Campanie și pierderea dreptului asupra eventualului premiu ce ar fi putut fi câştigat. Conținutul paginii de Facebook este moderat, iar orice tip de conținut necorespunzător și/sau legături cu pagini de internet care nu au legătură cu cerința sau cu această campanie sau care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi înlăturate, fară a fi necesară notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicații. Autorul/Participantul va fi exclus din Campanie și implicit vă pierde orice posibilitate de a câștiga oricare din premiile Campaniei. Astfel, va fi descalificată automat din Campanie orice înscriere care nu are legătură cu natura și scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament.

Un singur Participant (identificat prin contul de Facebook) se va putea inscrie valabil in Campanie, o singura data pe intreaga Perioada a Campaniei, si va putea castiga un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei.

Utilizarea mai multor conturi de Facebook de catre acelasi Participant in vederea incalcarii limitarilor de mai sus va fi sanctionata cu excluderea Participantului respectiv din Campanie si pierderea dreptului asupra eventualului premiu ce ar fi putut fi castigat.

 

Participantul este unicul responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a comentariului lasat in cadrul Campaniei.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI. ATRIBUIREA PREMIILOR SI ANUNTAREA

In cadrul Campaniei, Organizatorul va acorda prin tragere la sorti premii, fiecare premiu constand intr-o boxa portabila, JBL Flip Essential 2, 20W, Bluetooth, 10H, IPX7, Gri, in valoare unitara de 399 lei, TVA inclus.

Cuantumul total al premiilor este de 1995 lei (TVA inclus).

Premiile nu pot fi inlocuite cu contravaloarea acestora in bani sau alte produse ori servicii.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

Premiile se vor acorda prin intermediul unei trageri la sorti care va avea loc pe data de 31 martie 2023.

La tragerea la sorti vor participa toate inscrierile valide din perioada desfasurarii campaniei, respectiv 20-29 martie 2023.

Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie proprietar Agentie 2, care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide conform celor mentionate mai sus. Extragerea va fi efectuata in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, din care va face parte si un notar public, fie la sediul Agentiei 2 din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, fie la sediul notarului.

In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 5 potentiali castigatori si 5 rezerve, cate 1 (una) rezerva pentru fiecare premiu.

In primul pas, lista castigatorilor extrasi va fi publicata, in termen de maxim 3 zile calendaristice  de la data la care a avut loc tragerea la sorti (pana la data de 3 aprilie 2023, inclusiv), pe urmatorul canal oficial de comunicare:

In vederea revendicarii premiului, fiecare castigator trebuie sa contacteze Organizatorul prin intermediul transmiterii unui mesaj privat, de pe contul cu care s-a inscris in Campanie si cu care a fost extras castigator, catre pagina de Facebook https://www.facebook.com/autovit.ro, in maxim 3 zile lucratoare de la data postarii (pana la data de 5 aprilie, ora 23:59), mesaj care va cuprinde datele sale de identificare, respectiv: nume si prenume, numar de telefon si adresa unde doreste sa primeasca premiul.

In cazul in care castigatorii nu transmit mesajele catre Organizator in termenul mentionat,  acestia vor fi invalidati si se va apela la rezerve, in ordinea in care aceastea au fost extrase, urmand ca si acestea sa fie supuse aceluiasi proces de validare, astfel: pe data 6 aprilie 2023 se vor anunta rezervele care vor putea raspunde pana pe data de 8 aprilie, ora 23:59, 2023. Pe data de 9 aprilie 2023 va fi publicata lista castigatorilor final, doar in cazul mentionat mai sus si va fi necesara apelarea rezervelor.

Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, acesta va ramane neacordat.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

Datele transmise de Castigator, dupa cum se specifica mai sus, nu vor putea fi modificate ulterior transmiterii acestora catre Organizator.

Lista finala a castigatorilor validati (numele castigatorilor si premiile castigate de acestia) va fi publicata in termen de maxim 30 zile calendaristice, de la data tragerii la sorti, dupa cum urmeaza:

Premiile acordate in cadrul Campaniei vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data tragerii la sorti.  In momentul primirii premiului, castigatorul va semna un proces verbal de predare-primire a premiului. Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

In cazul in care, din motive independente de Organizator, premiile nu pot fi acordate (imposibilitatea contactarii castigatorilor si a rezervelor, din motive precum: refuzul castigatorilor sau al rezervelor de a comunica datele solicitate/de a transmite informatiile in termenul si cu datele mai sus-mentionate), premiul /premiile va/vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale

 

SECŢIUNEA 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand excluderea din Campanie si implicit pierderea posibilitatii de a castiga unul dintre premiile Campaniei.

Organizatorul Campaniei va acorda premiul castigatorului care a luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, castigatorul va restitui Organizatorului premiul respectiv.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului; pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a utilizatorului care doreste sa se inscrie in Campanie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului respectiv. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea premiului, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa restrictioneze participarea la Campanie a acelor utilizatori care nu respecta regulile de utilizare ale retelei de socializare Facebook, precum si regulile (termenii si conditiile) particulare ale profilului Organizatorului, mentionate pe pagina de Facebook a Organizatorului.

SECŢIUNEA 7. TAXE ŞI IMPOZITE

Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Orice obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate.

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA

Forta majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei.

Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata in legatura cu desfasurarea Campaniei sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Solicitarile/ reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Campania se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite Organizatorului pe urmatoarele canale de comunicare:

Eventualele reclamatii se pot trimite in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor validati. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

 • numele
 • domiciliul/resedinta
 • alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
 • prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia

Contestatiile se vor solutiona in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii și se vor comunica contestatorului prin aceleasi cai de comunicare prin care au fost depuse.

Daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente din Bucuresti. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul Oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Pentru detalii privind Campania, Participantii pot consulta Regulamentul accesand pagina https://www.autovit.ro/blog/noutati-autovit/ sau printr-o solicitare scrisa adresata OLX Online Services S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, sector 1 sau prin e-mail ajutor@autovit.ro.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

„Spring Campaign – Autovit.ro”

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: OLX Online Services S.R.L., cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House West Wing, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inmatriculare RO22457535, in calitate de Operator (denumita in continuare “Operatorul”),

prin intermediul JAM SESSION AGENCY S.R.L., inregistrata la Registrul comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numarul J40/7145/2021, C.U.I. RO30900926, cod IBAN RO71INGB0000999911340097 deschis la ING Bank Bucuresti, avand sediul social situat in Bucuresti, Str. D. I. Mendeleev, nr.5, etaj 7, sector 1, in calitate de Persoana imputernicita de Operator (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicitul”)

 

dar si prin intermediul

 

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

OLX Online Services S.R.L., adresa: Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing, email: ajutor@autovit.ro.

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campanii

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale Persoanelor Vizate (participanților) vor fi prelucrate de către Organizator în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), precum și a celorlalte prevederi legale privind protecția persoanelor raportat la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

 

 

De la participanți:

 • ID Facebook
 • Nume utilizator Facebook

De la câștigători:

 • Nume și prenume;
 • Numar telefon;
 • Adresa postala;
 • Varsta;
 • Semnatura;
 • Alte date ce se dovedesc necesare în vederea punerii la dispoziție a premiului.

Urmare a câștigării premiului, Operatorul va colecta de la Participantul câștigător datele mai sus menționate în vederea realizării demersurilor necesare pentru punerea la dispoziție a premiului.

Scopurile prelucrării datelor

Organizarea și desfășurarea Campaniei implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate de către Operator în vederea:

(i) desemnării și validării câștigătorului;

(ii) atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor legale stabilite în sarcina Organizatorului.

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate astfel:

 • Datele furnizate de participanti si castigatori in vederea inscrierii in Campanie (nume utilizator si ID Facebook), validarii castigatorilor (nume, prenume, confirmare cu privire la varsta de cel putin 18 ani) si pentru livrarea premiilor (adresa de livrare si telefon) sunt prelucrate in temeiul executarii unui contract (acceptarea termenilor si conditiilor Regulamentului Oficial echivaleaza cu executarea unui contract).
 • CNP-ul castigatorilor de premii in valoare de peste 600 lei este prelucrat in vederea efectuarii formalitatilor necesare pentru retinerea la sursa si plata impozitelor aferente castigului; In acest caz, temeiul prelucrarii este obligatia legala a Operatorului;
 • Publicarea listei castigatorilor premiilor acordate prin tragere la sorti pe pagina de Facebook a Operatorului https://www.facebook.com/autovit.ro/groups este efectuata in temeiul obligatiei legale a Operatorului de a publica astfel de liste, potrivit legislatiei privind organizarea de promotii si concursuri/loterii publicitare.
 • Datele rezultate din participare sau din efectuarea altor verificari privind validarea inscrierii Participantilor sunt prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului pentru a organiza si desfasura Concursul.
 • Pastrarea datelor ulterior incheierii Campaniei si inmanarii premiilor reprezinta o prelucrare in temeiul interesului legitim al Operatorului, pentru a putea dovedi desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor, precum si in temeiul obligatiilor legale aferente legislatiei financiar- contabile ce impune pastrarea documentelor contabile pentru o anumita perioada.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – JAM SESSION AGENCY S.R.L., MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si tragerilasorti.ro si autoritatilor, in masura in care este necesar pentru respectarea obligatiilor legale de catre Operator.

De asemenea, datele personale vor mai putea fi dezvaluite, numai in masura in care este necesar, urmatoarelor categorii de terti:

 • Societati care furnizeaza produse si servicii Operatorului sau Imputernicitului acestuia, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizate, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu si furnizori de servicii de stocare in sistem cloud;
 • alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

Tertii carora le sunt transmise sau puse la dispozitie informatiile personale ale Participantilor, in temeiul paragrafului de mai sus, sunt limitati (prin lege si prin contract) cu privire la modul in care pot folosi aceste date. Operatorul se asigura ca orice terti carora le sunt divulgate voluntar date cu caracter personal sunt supusi obligatiilor de confidentialitate si securitate in acord cu prezenta nota de informare si legislatia aplicabila (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se va aplica atunci cand divulgarea nu este decizia voluntara a Operatorului).

Cu exceptia celor detaliate mai sus, Operatorul nu va divulga vreunui tert vreo parte din datele personale prelucrate in legatura cu Campania, fara a anunta persoanele vizate, sau, daca este cazul, fara a obtine in prealabil consimtamantul acestora.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal ale participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile de la incheierea Campaniei.
 • Datele cu caracter personal ale participantilor castigatorilor, datele acestora vor fi prelucrate și/sau păstrate de Organizator pe durata și după încetarea campaniei, pe o durată de 10 (zece) ani, strict în scopul justificării fiscal-contabile a premiului acordat.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe Durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita informatii legate de datele personale pe care Operatorul si Imputernicitul le detin despre acestea, inclusiv informatii legate de categoriile de date prelucrate, pentru ce sunt folosite acestea, si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

La cerere, persoanelor vizate le poate fi oferita o copie a datelor personale prelucrate in legatura cu Concursul. Daca sunt solicitate mai multe copii ale datelor personale, Operatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.

 1. Dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot obtine rectificarea datelor personale pe care le Operatorul si/sau Imputernicitul le prelucreaza in legatura cu Concursul. Operatorul si Imputernicitul depun eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispun;
 2. Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: persoanele vizate pot solicita stergerea datelor personale prelucrate de Operator sau Imputernicit in legatura cu Concursul. Operatorul si Imputernicitul trebuie sa se conformeze acestei solicitari, daca:
 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • pentru conformarea de catre Operator cu o obligatie legala;
 • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
 1. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: persoanele vizate pot obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale, in cazul in care:
 • contesta corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care este nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegala si solicita restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor personale,
 • nu mai avem nevoie de datele personale, dar persoana vizata le solicita pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
 • persoana vizata are obiectii legate de prelucrare, pentru perioada necesara pentru a verifica daca motivele intemeiate ale Operatorului prevaleaza.
 1. Dreptul la obiectie: persoanele vizate pot obiecta in orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia acestora particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul persoanei vizate ci pe interesele legitime ale Operatorului sau ale unei terte parti. In acest caz, datele personale nu vor mai fi prelucrate, cu exceptia cazului in care: (i) Operatorul poate dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Persoanele vizate care obiecteaza la prelucrare sunt rugate sa specifice daca doresc, de asemenea, ca datele personale sa fie sterse.
 2. Dreptul la portabilitate a datelor: persoana vizata poate solicita transferul datelor prelucrate in temeiul consimtamantului sau in executarea unui contract, catre ea insasi, sau, daca este fezabil din punct de vedere tehnic, direct catre un alt operator;
 3. Dreptul de a depune o reclamatie: persoanele vizate pot depune reclamatii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prin intermediul mecanismelor descrise pe site-ul ANSPDCP: www.dataprotection.ro.

 

 Persoana vizată își poate exercita drepturile menționate anterior fie apelând numărul de telefon 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10 , fie printr-o cerere adresată Operatorului la adresa: București, Str. Buzești nr. 66-68, sector 1 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: ajutor@autovit.ro.

Solicitarea persoanei vizate va fi analizată şi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. Conform prevederilor GDPR, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, tinandu-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

 

De retinut:

Perioada de timp: Termenul de raspuns pentru solicitarile persoanelor vizate este de 30 de zile, ce poate fi prelungit, in cazul unor motive specifice legate de anumite cerinte legale sau de complexitatea cererii, cu o perioada suplimentara de 2 luni.

Restrictionarea accesului: in anumite situatii, accesul la toate sau o parte a datelor personale poate fi restrictionat din cauza unor cerinte legale. In cazul unui astfel de refuz cu privire la cererea de acces, vor fi comunicate motivele refuzului.

Imposibilitatea identificarii: in anumite cazuri, persoanele vizate nu pot fi identificate in baza elementelor de identificare furnizate in cerere. In astfel de cazuri, daca persoana nu poate fi identificata drept persoana vizata, Operatorul nu poate da curs solicitarii respectivei persoane, cu exceptia cazului in care ofera Operatorului informatii suplimentare care sa permita identificarea.

Exercitarea drepturilor: Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, America House, West Wing sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  ajutor@autovit.ro.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, fara a restrange suplimentar drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 

Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ne gasesti pe:
Ai intrebari?

Acceseaza sectiunea Ajutor

(031) 860 90 90 (de Luni pana Vineri intre
09:00 - 18:00)