autovit.ro
B SECTIUNI

Contractul de comodat auto: ce este, cum se încheie, avantaje

Puțini oameni navighează prin viață fără să recurgă, măcar o dată, la un împrumut. Fie că este vorba de o carte, o sumă de bani, o mașină sau chiar un apartament, împrumuturile sunt practicate des, la fel și acordurile care stabilesc cadrul legal pentru returnarea bunurilor valoroase.

Când vine vorba de pasiunea sau nevoia de condus, oricine poate avea acces la folosința unei mașini fără să fie proprietar direct și fără să încheie un contract de leasing. Este nevoie doar de un partener de nădejde, persoană fizică sau juridică, dispus să încheie un contract de comodat auto. Sau, altfel spus, un contract de împrumut al mașinii. 

Ce este contractul de comodat auto – cadrul legislativ

Contractul de comodat auto este reglementat sub denumirea de împrumut de folosință în articolul Art. 2.146 din Noul Cod Civil actualizat 2020 – Legea 287/2009. Conform acestuia, proprietarul unui autovehicul, numit și comodantul, împrumută în mod gratuit dreptul de folosință a mașinii unui beneficiar, numit și comodatar, pe o perioadă de timp agreată între cele două părți. 

Autoturismul împrumutat poate fi folosit pe toate drumurile publice din țară și din străinătate.

Pentru a fi valid, contractul de comodat auto are 3 caracteristici principale:

 • Contractul de comodat auto este real – încheiat prin acordul de voință a părților asupra termenilor prevăzuți în contract;
 • Contractul de comodat auto este gratuit – beneficiarul nu plătește contravaloarea mașinii, nici impozit pe vehicul sau asigurarea obligatorie RCA;
 • Contractul de comodat auto este unilateral – beneficiarul are obligația să restituie mașina la data scadentă stabilită în contract. 

Care sunt actele necesare pentru notar

Prin încheierea contractului de comodat, comodantul doar împrumută mașina, fără să transfere dreptul de proprietate beneficiarului. Părțile implicate nu sunt obligate să înregistreze contractul la notariat, însă este recomandat să o facă, pentru a se asigura că termenii agreați sunt respectați de ambele părți. În felul acesta, contractul de comodat capătă titlu executoriu cu privire la obligația de restituire de către beneficiar. 

Costurile de validare legală variază în funcție de cabinetul de notariat. 

Acte necesare:

 • actele de identitate ale părților;
 • talonul și cartea de identitate a mașinii;
 • certificatul fiscal eliberat de Direcția Generală de Impozite și Taxe.

Pentru persoanele juridice, la lista de mai sus se adaugă actul constitutiv și hotărârea Adunării Generale a Asociaților. Iar în cazul în care autoturismul este deținut prin contract de leasing, este necesar acordul firmei de leasing pentru acordarea dreptului de folosință. 

Model contract de comodat auto persoane fizice

Ca orice contract, contractul de comodat auto începe cu menționarea datei încheierii convenției dintre părți.

Clauze principale cuprinse în contractul de comodat auto:

 • Date de identificare ale părților contractante;
 • Obiectul contractului cu detalierea informațiilor despre autoturism: marcă, număr de înmatriculare şi identificare sau omologare, seria motorului şi a şasiului, culoarea, numărul de locuri, capacitatea cilindrică şi anul fabricaţiei;
 • Durata contractului;
 • Obligațiile părților;
 • Încetarea contractului;
 • Forță majoră;
 • Notificări între părți;
 • Soluționarea litigiilor;
 • Clauze finale;
 • Semnăturile părților. 

👉 Găsești aici un model contract comodat auto, dacă îți dorești să închei un astfel de document sau, pur și simplu, vrei să descoperi ce presupune.

Cum se încheie o anexă la un contract de comodat auto

Anexa la contractul de comodat auto se încheie pentru a aduce anumite completări contractului inițial, fără, însă, a schimba clauzele inițiale. 

Aceasta poate fi adăugată în același timp sau după semnarea contractului de comodat auto, însă, similar contractului, trebuie ca ambele părți să fie de acord. 

Este important să știi diferența dintre anexa la contract și actul adițional. Acesta din urmă propune schimbarea unor clauze ale contractului, deci nu adăugarea unor condiții/aspecte suplimentare. 

Contract de comodat auto pentru loc de parcare

Contractul de comodat auto pentru locul de parcare este asemănător contractului de comodat pentru automobil. În locul mașinii, o altă persoană primește împrumut de folosință pentru un loc de parcare. 

Autoturismele intră în categoria bunurilor mobile, iar contractul de comodat va specifica acest lucru. Locul de parcare, însă, face parte din bunurile imobile. 

Cu alte cuvinte, are o așezare fixă și stabilă, fără a putea fi mutat dintr-un loc în altul. Mai mult, atributul de comodat poate fi acordat doar dacă împrumutul temporar nu este interzis prin acte legislative speciale sau nu încalcă anumite condiții. 

În acest caz, este nevoie de actele de identitate ale părților și de actul de proprietate asupra locului de parcare. 

Contract de comodat auto pentru loc de parcare model

👉 Poți vedea aici un model contract comodat loc de parcare, dacă dorești să închei un astfel de contract sau dacă doar vrei să te informezi despre conținutul său.

Contract de comodat auto fără notar

Dacă dorești să închei un contract de comodat auto, nu este nevoie de prezența unui notar. Totuși, acest lucru este recomandat, deoarece prezența unei părți independente ajută la clarificarea unor probleme și personalizarea contractului de comodat. 

Mai mult, dacă îl înregistrezi la notar, contractul de comodat va căpăta titlu executoriu, iar în eventualitatea apariției unor probleme, îți vei putea recăpăta autovehiculul în deplină legalitate. 

Cu toate acestea, contractul este valabil și dacă este încheiat sub semnătură privată, deci fără un notar. 

În general, este indicat să alegi varianta fără notar pentru cunoscuți și să folosești prezența notarului în cazul în care închei contractul cu o persoană străină. Astfel, va putea fi folosit ca titlu executoriu. 

În acest sens, vine în ajutor și Noul Cod Civil, care spune că un contract de comodat auto „se încheie prin simplul acord de voințe al părților, dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă” (articolul nr. 1178 privind libertatea formei). 

Contract de comodat auto între persoană fizică și firmă

Contractul de comodat poate exista și între o persoană fizică și o firmă. Astfel, dacă ești administratorul unei firme, să spunem, poți pune la dispoziția companiei mașina personală. Această strategie poate aduce mai multe beneficii.

De exemplu, firma este scutită de impozitul pentru mașină (acesta este mai mare pentru companii decât pentru persoane fizice). Mai mult, firmele care au contract de comodat auto pot deduce 50% dintre cheltuielile aferente. 

De asemenea, dacă ai încheiat un contract de comodat poți folosi mașina atât pe plan personal, cât și la locul de muncă.

👉 Dacă ești în căutarea mașinii potrivite pentru tine, explorează ofertele noastre de AUTOTURISME. Găsește, dintre sutele de modele disponibile în aproape toate orașele, mașina ce răspunde cel mai bine nevoilor tale. Pentru fiecare model, ai la dispoziție galerie foto și detalii tehnice pe larg, pentru a face alegeri inspirate.

Aici găsești un model contract comodat auto. 

Care sunt obligațiile comodantului

Contractul de comodat auto este unilateral, ceea ce înseamnă că impune obligații mai degrabă beneficiarului împrumutului.

Cu toate astea, conform înțelegerii de comodat, proprietarul mașinii este obligat să achite cheltuielile pentru lucrări de conservare a mașinii și chiar să plătească despăgubiri materiale, în cazul în care nu a comunicat comodatarului problemele ascunse ale autoturismului. Obligația de plată a despăgubirilor în caz de vicii nedeclarate la încheierea contractului este legiferată în art. 2152 din Noul Cod Civil actualizat 2020 – Legea 287/2009

ce este comodatul auto

În plus, este de responsabilitatea proprietarului să suporte cheltuielile referitoare la dreptul de proprietate, precum impozitul pe vehicul și Asigurarea Obligatorie RCA. În caz special, proprietarul mașinii îl poate împuternici pe comodatar să achite sau să încaseze despagubirea RCA printr-o procură specială și menţiuni în contract. 

Care sunt obligațiile comodatarului

Beneficiarul mașinii împrumutate prin contract de comodat are următoarele obligații:

 • comodatarul este obligat să conserve și să întrețină autoturismul;
 • comodatarul este obligat să folosească autoturismul în scopul precizat în contract;
 • comodatarul este obligat să returneze autoturismul la data scadentă din contract;
 • comodatarul este obligat să repare autoturismul în caz de avarii cauzate din vina lui;
 • comodatarul este obligat să nu împrumute autoturismul fără acordul comodantului;
 • comodatarul este obligat să suporte cheltuielile de întreținere pe perioada utilizării și eventualele amenzi sau contravenții privind circulaţia pe drumurile publice. 

Conform art. 2149 din Noul Cod Civil actualizat 2020 – Legea 287/2009, comodatarul este responsabil de pierderea sau deteriorarea autoturismului, doar dacă nu l-a folosit în scopul sau în perioada stipulată în contractul de comodat. 

incetare comodat auto

Care este durata contractului de comodat

Perioada de folosință a autoturismului poate fi suplimentată printr-un act adițional la contract, în cazul în care contractul a fost încheiat pe o perioadă determinată. Contractul de comodat auto se poate încheia și pe perioadă nedeterminată. În ultima situație, conform art. 2155 din Noul Cod Civil actualizat 2020 – Legea 287/2009, beneficiarul împrumutului este obligat să restituie mașina la cererea proprietarului.

Încheierea unui contract de comodat auto: preț

Costul contractului de comodat auto este relativ mic, între 150 și 200 RON, la care se adaugă TVA indiferent de valoarea mașinii sau de durata încheierii contractului de comodat. Această sumă reprezintă, de fapt, taxa notarială. 

La acestea se pot adăuga taxe suplimentare. De exemplu, dacă mai soliciți un exemplar pe lângă cel primit, va trebui să mai plătești 20 RON + TVA. 

Totodată, dacă acest contract de comodat auto este realizat între soți, se va achita și tariful CNARNN pentru verificarea regimului matrimonial. Acesta are valoarea de 15 RON + TVA.

Impozit contract de comodat auto

Contractul de comodat auto este fără „valoare”. Cu alte cuvinte, proprietarul cedează dreptul de folosire asupra mașinii, fără a avea un câștig. Prin urmare, nici el nu va plăti impozit pentru contractul de comodat, nici persoana care se bucură de acest drept.  

Proprietarul mașinii plătește în continuare asigurarea obligatorie RCA și impozitul pentru mașină, inclusiv pe perioada în care autovehiculul este folosit de o altă persoană. 

În ce condiții încetează contractul de comodat

Proprietarul sau comodatarul maşinii poate solicita restituirea înainte de termen, în caz de nevoie urgentă sau dacă acesta din urmă își încalcă obligațiile contractuale. De asemenea, în cazul unui contract de comodat încheiat pe perioadă nelimitată, proprietarul poate solicita în orice moment restituirea autoturismului. 

Alte situaţii de reziliere a contractului de comodat:

 • La expirarea termenului din contract;
 • Când comodatarul restituie autoturismul;
 • În caz de deces al comodatarului.

Rezilierea unui contract de comodat auto

Rezilierea se referă la încetarea contractului de comodat auto înainte de încheierea perioadei specificate în contract, durată pentru care au fost de acord ambele părți. 

În general, se menționează în contract situațiile posibile pentru rezilierea contractului. În cazul în care acestea nu sunt trecute în contract sau în anexă, persoana care a solicitat rezilierea poate fi trasă la răspundere. 

Rezilierea contractului în lipsa încălcării unor clauze are loc, de cele mai multe ori, cu acordul părților. Comodatarul are dreptul de a folosi bunul primit în comodat pe perioada prevăzută în contract. Cu toate acestea, nu este obligat să se folosească de mașină, de exemplu, în cazul în care folosește autoturismul pentru a se deplasa în interes de serviciu, iar firma dă faliment înainte de încheierea contractului de comodat auto. 

Pe de altă parte, dacă documentul este încheiat pe perioadă nedeterminată, comodantul, adică persoana care dă împrumut, poate solicita restituirea bunului în orice moment.  

Nimeni nu poate contesta utilitatea folosirii unei masini. La urmei urmei, un autoturism te duce pretutindeni și salvează timp prețios. Atunci când deținerea unei mașini nu este posibilă și nici creditele bancare pentru achiziție nu sunt o opțiune convenabilă, un contract de comodat auto este o soluție avantajoasă și o înțelegere umană între proprietar și beneficiar. 

Credit foto: Shutterstock, Unsplash

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ne gasesti pe:
Ai intrebari?

Acceseaza sectiunea Ajutor

(031) 860 90 90 (de Luni pana Vineri intre
09:00 - 18:00)