autovit.ro
B SECTIUNI

Taxa de permis auto: când și unde trebuie achitată

Sunt mai multe situații în care este necesară plata unei taxe de permis auto, începând cu cele pentru obținerea primului permis auto, după promovarea examenelor teoretice și practice, și continuând cu cele în care se modifică domiciliul ori numele deținătorului sau permisul trebuie înlocuit, pentru că a atins data limită de valabilitate. 

La acestea se pot adăuga situațiile neplăcute în care permisul este pierdut sau distrus și este necesar un document nou. Îți spunem tot ceea ce trebuie să știi despre fiecare situație în parte. 

Ce este permisul auto

Dreptul de a conduce un vehicul îl au doar posesorii permiselor de conducere. Acesta se obține prin participarea la cursuri teoretice și practice și în urma testării și validării cunoștințelor. Obținerea permisului de conducere oferă posesorului posibilitatea de a conduce doar clasele de vehicule pentru care a fost licențiat. Documentul valabil pentru o categorie dă dreptul de a conduce şi autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include. 

Orice persoană ce are vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv poate solicita obținerea permisului de conducere. Vârsta minimă este de 18 ani pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E şi Tr și respectiv 21 de ani pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb şi Tv, precum şi pentru subcategoriile D1 şi D1E. 

Cursurile pot începe cu cel mult trei luni înainte de vârsta admisă pentru obținerea permisului. Obtinerea permisului la 16 ani este posibilă pentru subcategoriile A1 şi B1.

Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii şi subcategorii de vehicule: 

 • Categoria A – motocicletă cu sau fără ataş;
 • Categoria B – autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8, cu sau fără remorcă; cuprinde și categoria BE, care se referă la masa remorcii care poate depăși 750 kg, în condițiile în care ansamblul nu are mai mult de 3.500 kg; 
 • Categoria C – permite conducerea unor autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg;
 • Categoria CE – este ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
 • Categoria D – este reprezentată de autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • Categoria DE – este cea inferioară precedentei și înseamnă că se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, în condițiile în care remorca nu poate fi destinată transportului de persoane; 
 • Categoria Tr: tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări;
 • Categoria Tb: troleibuz;
 • Categoria Tv: tramvai.

La toate acestea se adaugă subcategoriile: 

 • A1: motocicletă cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 11 kW;
 • B1: autovehicul cu trei sau patru roţi având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, şi echipat cu un motor cu ardere internă cu o capacitate cilindrică mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalentă ori cu viteza prin construcţie mai mică de 50 km/h;
 • C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maximă autorizată este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 • C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a autovehiculului trăgător;
 • D1: autovehiculul destinat transportului de persoane având cel puţin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducătorului, sau ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; 
 • D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorca a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg. 

Categoriile sunt importante și ca urmare a faptului că pot fi obținute distinct, astfel încât menționarea lor se face pe același permis de conducere, urmând a avea durate de valabilitate diferite. 

Vezi categoria noastra de AUTOUTILITARE

Persoanele care solicită obținerea permisului de conducere, corespunzător unei anumite categorii, trebuie să îndeplinească, pe lângă vârsta impusă de lege, și următoarele condiții: 

 • să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
 • să nu fi fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau furt al unui autovehicul;
 • să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Examenul de conducere impune o probă teoretică, specifică unei categorii, și una de traseu, unde sunt verificate abilitățile de conducere defensiva. Fac excepție subcategoriile A1 și B1, pentru care este necesară doar o probă de îndemânare în poligon. 

Vezi toate modelele de mașini care pot fi conduse de la 16 ani: Aixam Coupe sau Aixam eCity ori scutere, ATV-uri și unele motociclete. 

Cum se obtine permisul auto

Dosarul pentru obținerea primului permis de conducere

Întocmirea dosarului pentru obținerea primului permis de conducere începe din momentul de debut al cursurilor pentru școala de șoferi. 

Dosarul conține:

 • Act de identitate solicitant; 
 • Adeverință medicală mențiunea: „apt pentru școala de șoferi”;
 • Avizul psihologic se obține de la cabinete individuale de psihologie, autorizate de Colegiul Psihologilor din România și are o valabilitate de un an din momentul emiterii; 
 • Fișă medicală pentru obținerea permisului de conducere (adecvat categoriei) se obține de la policlinici autorizate de Direcția de Sănătate Publică; documentul are valabilitate un an de la momentul emiterii și trebuie însoțit de o chitanță care să ateste plata expertizei medicale; 
 • Cazierul judiciar cu mențiunea „pentru examen auto”, valabil șase luni de la emitere; 
 • Cerere-tip semnată de solicitant;
 • Fişa de şcolarizare
 • Foto color cu dimensiunea de 3.5×3.85; 
 • Chitanţe de plată a taxelor – taxa școală de șoferi, taxa examen auto traseu. 
 • Declaraţie autentificată la notarul public care atestă că solicitantul nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină și că dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat – doar cetăţenii români cu domiciliul în străinătate. 

Pot face școala de șoferi și persoanele cu anumite categorii de invalidități fizice, dacă mașina de școală este adaptată nevoilor lor și dacă sunt apte din punct de vedere senzorial, psihologic și cognitiv, conform statutului de șofer, dar numai pentru categoriile A și B.

Vezi AICI oferta noastră de AUTOTURISME

Taxa permis auto – cine plătește, ce valoare are

Taxa de permis auto sau taxa pentru permis de conducere 2022 este în valoare de 89 de lei. Această sumă va fi plătită de cursantul care a fost declarat admis la ambele probe – teoretică și practică. 

Taxa preschimbare permis trebuie achitată de persoanele cărora le-a expirat permisul de conducere. Procedura de preschimbare permise auto la expirarea termenului de valabilitate implică o serie specifică de acte, dar taxa pentru permis are aceeași valoare de 89 de lei. 

Tot 89 de lei achită și conducătorii auto care au un permis valabil și obțin, în urma cursurilor, a testelor și a examenului pe traseu, o nouă categorie. În acest caz, titularul unui permis de conducere care solicită obţinerea de noi categorii sau subcategorii trebuie să depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele deja menționate, şi permisul de conducere. Acesta va primi un nou permis, care va menționa dreptul de a conduce toate categoriile obținute.

Taxa se achită și de cei care sunt în situația de a fi pierdut, de a li se fi furat sau deteriorat permisul de conducere, care este valabil. Într-o astfel de situație, posesorul trebuie să declare precis care este situația permisului (pierdut, furat sau deteriorat), în cel mult 48 de ore de la constatare, şi să solicite eliberarea unui nou permis de conducere. În cazul deteriorării, acesta trebuie depus la direcția Poliției Rutiere de pe raza de domiciliu. 

Vezi AICI oferta noastră de CAMIOANE

Unde se plătește taxa de permis auto

Modalitatea de plată și locul unde se plătește taxa permis auto 2022 a suferit câteva modificări, cea mai importantă fiind aceea că taxa nu mai poate fi achitată numerar la ghișeu, la momentul depunerii actelor

Taxa pentru eliberarea permisului auto (în valoare de 89 de lei) se încasează în contul BCR, CEC Bank taxă permis și în rețeaua de stații de plată Self Pay. Taxa poate fi plătită și online, pe ghiseul.ro taxă permis sau pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare (drpciv.ro). 

Pentru tranzacţiile efectuate prin intermediul drpciv.ro sau ghiseul.ro, dovada plăţii nu este necesară, iar pentru toate celelalte modalități de plată, va fi luată în calcul confirmarea electronică a efectuării plății.  

Este posibilă achitarea sumei reprezentând taxa permis auto prin poștă, cu menționarea explicită a destinației și a contului necesar transferului. 

Plata taxa permis auto online

Taxa preschimbare permis

Pentru a achita taxa preschimbare permis auto se folosesc modalitățile de plată menționate mai sus, precum în cazul taxei clasice pentru obținerea permisului. 

Taxa schimbare permis, indiferent că este vorba de o categorie nouă sau de revalidarea permisului după expirare, este aceeași și reprezintă contravaloarea fizică a actului în sine, în valoare de 89 de lei. 

Valabilitate taxă permis auto

Este important de știut că taxa pentru primul permis are valabilitate nelimitată. Taxa este depusă înainte de dobândirea dreptului de a conduce, care se obține în urma testului teoretic și a probei practice, astfel că aceasta rămâne valabilă până la momentul confirmării statutului de conducător auto, corespunzător categoriei pentru care s-a aplicat.

În cazul preschimbării sau al solicitării unui nou document, taxa este valabilă până în momentul ridicării noului document. 

Din momentul depunerii documentelor și al achitării taxelor de către solicitant, termenul de livrare a permisului de conducere de către Direcția Regim Permise de Conducere Auto și Înmatriculări variază de la 5 la 15 zile calendaristice. 

Este bine de știut că procedura emiterii în regim de urgență nu este posibilă, eliberarea fiind realizată în ordinea solicitării. Eliberarea efectivă se face la ghișeele Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor județene competente sau prin Prioripost – la adresa de domiciliu indicată.

Sursa foto: Shutterstock.com

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Ne gasesti pe:
Ai intrebari?

Acceseaza sectiunea Ajutor

(031) 860 90 90 (de Luni pana Vineri intre
09:00 - 18:00)